Succesvolle verhuizing datacenter PinkRoccade Cloud Solutions

Nieuws | 2 juli 2020

Continuïteit, applicatiebeschikbaarheid en informatieveiligheid zijn essentieel voor onze klanten. Zeker in de huidige tijd waarin dagelijks de impact van het coronavirus voelbaar is en de beschikbaarheid van de zorg en bijbehorende privacyvraagstukken dagelijks nieuws zijn. PinkRoccade Cloud Solutions draagt elke dag bij aan deze continuïteit als leverancier van multicloud en managed solutions. Dit doen we onder andere met onze eigen Pink Private Cloud, die speciaal ontworpen is voor de zorg. Om continu de beste diensten te kunnen bieden aan onze klanten, besloot PinkRoccade Cloud Solutions in 2018 om de omgeving in één van haar twee datacenters te verplaatsen naar het datacenter van NorthC in Oude Meer.

Waarom verhuizen?
Eind 2018 startte PinkRoccade Cloud Solutions een RFP-traject voor de locatie van haar datacenter met het doel om een datacenterlocatie te kiezen die aansluit op de eisen die wij stellen aan een dergelijke locatie en mogelijkheden biedt voor innovaties in de toekomst. Op basis van dit traject viel de keuze op NorthC. Naast de technologische mogelijkheden, voldoet NorthC aan de juiste en noodzakelijke certificeringen op het gebied van informatiebeveiliging en zijn de datacenters CO2-neutraal.

Gedegen voorbereiding
Gezien de impact die de applicaties die in de Pink Private Cloud draaien hebben op de dagelijkse werkzaamheden van onze klanten, lag de lat vanaf het eerste begin hoog. Een van de meest belangrijke voorwaarden was dat de verhuizing gebeurde met zo min mogelijk discontinuïteit in de applicaties. Een gedegen voorbereiding en nauwkeurige risicoanalyse vormden daarom de basis van dit grootschalige project. Op reguliere basis voeren wij uitwijktesten uit, waarbij één datacenter volledig wordt uitgeschakeld en het andere datacenter de functionaliteiten volledig overneemt zonder downtime. Dankzij deze redundantie is het mogelijk om applicaties maximaal beschikbaar te houden, ook in het geval van calamiteiten.

Dit concept speelde een belangrijke rol in de verhuizing en zorgde ervoor dat we de omgevingen vrijwel zonder downtime voor onze klanten konden verhuizen. Voorafgaand aan de verhuizing werden de omgevingen die in Haarlem draaiden volledig verplaatst naar het datacenter in Aalsmeer. Na de verhuizing werden ze weer uitgebreid naar het nieuwe datacenter in Oude Meer.

Toekomstbestendige vernieuwingen
Vernieuwingen in de Pink Private Cloud voeren we met grote regelmaat uit. Daarom hebben we ook tijdens deze verhuizing het moment aangegrepen om een grootschalige vernieuwing van belangrijke componenten in de infrastructuur door te voeren. Zo is de netwerkinfrastructuur vrijwel volledig opnieuw opgebouwd in het nieuwe datacenter, waardoor we volledig voorbereid zijn op de toekomst en onze klanten gebruik kunnen blijven maken van een optimaal platform en bijbehorende performance.

We zijn verhuisd!
In juni hebben we de verhuizing uitgevoerd en zijn we succesvol verhuisd naar het nieuwe datacenter in Oude Meer. Dankzij de uitstekende voorbereidingen en een prettige samenwerking met onze partners Hewlett Packard Enterprise en NorthC en de nauwe betrokkenheid van onze klanten, hebben we de verhuizing volgens exact planning afgerond. Door deze verhuizing kunnen onze klanten vertrouwen op een veilige, stabiele omgeving waar ook de komende jaren continuïteit hoog in het vaandel staat.

Heb je vragen of wil je graag weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op, dan spreken we elkaar snel!

Maarten van Hoeve
Accountmanager
06 – 4339 2649

Maarten van Hoeve
Accountmanager
06 – 4339 2649