Wij waken over jouw privacy. Lees hier onze privacy policy

PinkRoccade Cloud Solutions (onderdeel van PinkRoccade Healthcare B.V.) neemt de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en houden ons hiermee uiteraard aan de geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen.

Deze verklaring is van toepassing op de gegevensverwerkingen die plaatsvinden door het gebruik van de website van PinkRoccade Cloud Solutions, onderdeel van PinkRoccade Healthcare B.V. gevestigd aan de Boogschutterstraat 1 te Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27322973. 

Gebruik van gegevens
Door het gebruik van de website van PinkRoccade Cloud Solutions, het invullen van het contactformulier of indien je je inschrijft voor een nieuwsbrief of een van onze evenementen krijgen wij gegevens van jou. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de (persoons)gegevens die jij aan ons verstrekt of waarvan het duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

  • Wanneer je ons een vraag stelt door het invullen van het contactformulier, gebruiken wij deze gegevens alleen voor het beantwoorden van jouw vraag.
  • Wij bieden nieuwsbrieven aan waarin wij je informeren over onze producten en diensten. Je moet je voor de nieuwsbrief eerst aanmelden. Jouw e-mailadres wordt al dan niet automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee je je kunt afmelden.
  • In een aantal gevallen vragen wij je om een aanmeldproces te volgen, waarbij je gevraagd wordt om gegevens in te vullen. Deze aanmeldingsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen en van onze diensten op de hoogte te houden.
  • E-mails en nieuwsbrieven die PinkRoccade Cloud Solutions naar jou stuurt, kunnen tags bevatten waarmee PinkRoccade Cloud Solutions kan bepalen of je de e-mail of nieuwsbrief al dan niet heeft ontvangen, geopend heeft en of je op een link hebt geklikt. Hiermee kan PinkRoccade Cloud Solutions inzicht verkrijgen of en hoe de door haar verstuurde berichten worden gelezen.
  • PinkRoccade Cloud Solutions adverteert online op verschillende manieren. PinkRoccade Cloud Solutions verzamelt gegevens over de advertenties waarop wordt geklikt en op welke webpagina de advertentie wordt getoond.
  • PinkRoccade Cloud Solutions heeft eigen pagina’s op websites voor sociale netwerken (bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn). We kunnen gegevens verzamelen over het gebruik van deze sociale netwerken.

Gebruik van cookies
Zoals de meeste websites en toepassingen gebruiken we cookies en soortgelijke technologieën zodat onze websites en toepassingen naar behoren werken en we meer informatie over onze gebruikers en hun waarschijnlijke interesses verkrijgen. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen.

Verstrekking van gegevens aan derden
PinkRoccade Cloud Solutions werkt samen met bedrijven die ons helpen bij het uitvoeren van activiteiten. Deze bedrijven leveren services, zoals telemarketing services en het verzenden van e-mails namens ons. In sommige gevallen hebben deze bedrijven toegang tot enkele van jouw persoonlijke gegevens zodat ze services aan jou kunnen leveren namens ons. Ze mogen jouw gegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Websites van derden
PinkRoccade Cloud Solutions is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid van websites die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij adviseren je sterk het privacy- en cookiebeleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Opslag en beveiliging van gegevens
PinkRoccade Cloud Solutions slaat jouw persoonlijke gegevens en gegevensbestanden op de servers van PinkRoccade Cloud Solutions en op de servers van bedrijven die wij hiervoor inschakelen. PinkRoccade Cloud Solutions en deze bedrijven beveiligen deze gegevens op zowel op administratief, technisch en fysiek niveau. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is om aan bovenstaande gebruiksdoeleinden te voldoen.

Contact
Heb je vragen over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Of wil je de persoonsgegevens die wij over jou verwerken inzien, corrigeren, verwijderen, beperken of overdragen? Neem dan contact met ons op.

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming. Wanneer je vragen en/of klachten hebt met betrekking tot jouw privacy, kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Deze is werkzaam voor Lumen Group.

Lumen Group B.V.
Reactorweg 301
3542 AD Utrecht

De Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar per telefoon (030 – 889 65 75), per e-mail (fg@lumengroup.nl) of via de beveiligde website. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als wij er niet uitkomen.

Wijzigingen op de privacyverklaring
PinkRoccade Cloud Solutions behoudt het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren dan ook deze verklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is aangepast op 29 augustus 2022.