Security & compliance

Persoonsgegevens zijn ontzettend waardevol. Daarom neemt de aandacht voor security en compliance alleen maar toe. Als softwarebedrijf is het van groot belang en ben je verplicht om de juiste organisatorische en technische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens van jouw klanten zo goed mogelijk te beveiligen en beschermen. Het TSS Security Framework helpt je hierbij. Onze diensten helpen je bij tijdige signalering van bedreigingen en kwetsbaarheden, met herstel en bieden extra bescherming.

Incident Response Service

Er lijkt vrijwel geen ontkomen aan. Regelmatig lees je in het nieuws over hacks en ransomware-aanvallen. Wanneer dit jouw organisatie onverhoopt overkomt, is het cruciaal om de tijd tussen een aanval en de oplossing zo klein mogelijk te houden om de impact te beperken voor jou en je klanten.

Dat betekent dat er 24/7 aandacht voor moet zijn en je over de juiste kennis moet beschikken. In samenwerking met Orange Cyberdefense, zorgen wij dat er altijd security experts voor je klaarstaan die jou ondersteunen in het geval van een securityincident.

Security Maturity Assessment

Hoe zorg je nou dat je niet lukraak verschillende securityoplossingen implementeert, die leiden tot inefficiënte maatregelen en hoge kosten? Dat doe je door te starten met duidelijk en accuraat inzicht in de huidige beheersing van informatiebeveiliging. De Security Maturity Assessment combineert de organisatorische aspecten met de diverse security maturity-stadia. Naast inzicht krijg je ook een overzicht met concrete actiepunten. Zo heb je een goed vertrekpunt voor het bouwen van een efficiëntere, maar vooral ook effectievere cybersecuritystrategie.

CyberSOC

Geen enkele bescherming is perfect. Daarom is het belangrijk dat je voorbereid bent op een situatie waarin aanvallers jouw beschermende maatregelen omzeilen. Dit kun je doen door alle verkeersstromen continu te monitoren en te analyseren. Het detecteren van eventuele indringers is de basis voor het voorkomen van cyberaanvallen en bescherming tegen schade. Ons Cyber Security Operations Center (CyberSOC) helpt jouw organisatie hierbij. De kracht ervan zit in de sterke combinatie van kunstmatige en menselijke intelligentie-gestuurde oplossingen.

Offsite back-up

Een goed beleid voor back-up en recovery is essentieel voor softwarebedrijven. Een offsite back-up, buiten de bestaande infrastructuur om, is daarbij van groot belang. Bijvoorbeeld wanneer problemen zijn met hardware of software, of sprake is van securityincidenten, diefstal of menselijke fouten. Als je gebruik maakt van onze back-updiensten wordt belangrijke data veilig opgeslagen in onze Pink Private Cloud. Zo ben je zeker van een veilige, niet te wijzigen en schaalbare back-up met een korte recoverytijd, zodat de continuïteit van jouw organisatie en die van jouw klanten zo min mogelijk in gevaar komt. Wij bieden back-ups aan voor virtuele en fysieke servers en voor Office 365.

DigiD & certificatenbeheer

Het bijhouden en installeren van (nieuwe) certificaten voor klanten is een flinke, maar noodzakelijke klus. Goed certificatenbeheer is namelijk nodig om een veilige IT-omgeving te waarborgen. Zo wordt er voor klantportalen regelmatig gebruik gemaakt van DigiD om eindgebruikers veilig in te laten loggen. Wij zorgen voor de implementatie van DigiD. Ook helpen we graag bij de jaarlijkse DigiD-audit, zodat je over de juiste informatie beschikt.

ISAE 3402

Elk jaar laten we de kwaliteit van de opzet, het bestaan en de werking van onze ICT-beheerprocessen toetsen en vastleggen in een assurancerapport volgens de ISAE 3402 type II-standaard door externe IT-auditors. Je kunt dit rapport als basis gebruiken voor jouw eigen audits. Mocht deze verklaring niet van toepassing zijn op de processen die we voor jouw organisatie leveren, dan werken wij op verzoek graag mee aan een audit door een door jouw organisatie aangestelde onafhankelijke en gespecialiseerde auditor.

Heb je vragen of wil je graag weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op, dan spreken we elkaar snel!

Rick Boonman
Accountmanager
06 – 4339 2773

Rick Boonman
Accountmanager
06 – 4339 2773

Onze certificeringen

Al jaren investeren we in de beveiliging van onze diensten. We zijn experts geworden in het aanbieden van veilige cloudoplossingen voor mission critical applicaties met de meest privacygevoelige gegevens. Onze certificeringen bevestigen dit: