Vulnerability Disclosure Policy

Wil je een kwetsbaarheid melden?

PinkRoccade Cloud Solutions (onderdeel van PinkRoccade Healthcare B.V.), haar medewerkers en haar klanten, vinden de veiligheid van haar systemen, het netwerk en haar producten erg belangrijk. Ondanks dat PinkRoccade Cloud Solutions veel zorg besteedt aan de beveiliging van haar  systemen, kan het voorkomen dat er een zwakke plek wordt ontdekt. Indien dat het geval is, horen wij dit graag zo snel mogelijk zodat we maatregelen kunnen treffen en kunnen blijven verbeteren.

Zwakke plekken kunnen op twee manieren worden ontdekt: je loopt ergens per ongeluk tegenaan bij normaal gebruik van een digitale omgeving, of je gaat bewust op zoek naar zwakke plekken.

Ons beleid met betrekking tot het melden van zwakke plekken in onze beveiliging is geen uitnodiging om ons netwerk en onze producten actief te scannen op zwakke plekken. Wij monitoren ons netwerk en onze producten, waardoor de kans groot is dat scans/acties worden gedetecteerd met onnodige kosten tot gevolg. Geautomatiseerde scans vallen uitdrukkelijk niet binnen dit Coordinated Vulnerability Disclosure beleid, en worden beschouwd als een hackpoging en overeenkomstig behandeld.

Wij willen graag met jou samenwerken om de (medische)gegevens van onze klanten en hun cliënten en patiënten beter te kunnen beschermen.

Wij vragen je:

 • Jouw bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar dit e-mailadres.
 • Geen misbruik te maken van de gevonden zwakheid door bijvoorbeeld het downloaden, veranderen of verwijderen van gegevens. Wij nemen jouw melding altijd serieus en gaan elk vermoeden van een kwetsbaarheid uitzoeken, ook zonder ‘bewijs’.
 • Het probleem niet te delen met anderen totdat het is opgelost.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, van social engineering of hacking tools, zoals vulnerability scanners.
 • Ons voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen tien werkdagen op jouw melding.
 • Wij behandelen jouw melding vertrouwelijk en zullen jouw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming met derden delen. Een uitzondering hierop is als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. In dat geval zullen wij jou hiervan indien mogelijk op de hoogte stellen.
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, jouw naam vermelden als de ontdekker.
 • Het is helaas niet mogelijk om bij voorbaat juridische stappen tegen jou uit te sluiten. Wij zijn (moreel) verplicht tot het doen van aangifte bij een vermoeden van misbruik van de zwakheid, van de betrokken gegevens of dat jij kennis over de zwakheid met anderen heeft gedeeld.
 • Als dank voor jouw hulp bieden wij een beloning voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De inhoud van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en/of de kwaliteit van de melding.

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en alle betrokken partijen op de hoogte te houden van de voortgang hiervan. Wij worden daarnaast graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem, nadat het is opgelost.