MST stapt met PinkRoccade Cloud Solutions naar nieuw EPD en Azure

Case | 24 december 2021

Innovatie nog beter faciliteren en digitalisering van medische processen: dat zijn de speerpunten van Medisch Spectrum Twente (MST) de komende jaren. Een gezamenlijk EPD voor de regio Twente geeft daar onder andere invulling aan. Zo besloot MST om een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) in gebruik te gaan nemen. In de afgelopen twee jaar is er hard gewerkt om van een groot aantal applicaties afscheid te nemen en alle informatie te bundelen in het EPD HiX van ChipSoft. MST schakelde de hulp van PinkRoccade Cloud Solutions in voor het technisch applicatiebeheer van HiX, de opzet van een uitwijkomgeving in Azure én de hosting van het Zorgportaal gebaseerd op Kubernetes in Azure op het nieuwe containerplatform van PinkRoccade Cloud Solutions. Vrijdag 3 december ging MST succesvol live met HiX. Björn Muller, teamhoofd ICMT technisch beheer bij MST, neemt ons mee in dit omvangrijke en impactvolle project.

Gezamenlijk EPD voor de regio Twente
MST besloot twee jaar geleden om een overstap te gaan maken naar het EPD HiX. Dit leverde meerdere voordelen op voor MST. Zo betekende de invoering van één EPD dat informatie uit diverse applicaties die MST in beheer had op de verschillende afdelingen, gebundeld werd. Daarnaast is samenwerking in de regio voor MST een belangrijk thema. Vanuit een regionaal EPD-programma werkt MST nauw samen met Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) om de zorg in de regio te optimaliseren. ZGT werkt ook met HiX, wat betekent dat er eenvoudiger informatie uitgewisseld kan worden tussen de ziekenhuizen. Dit biedt vele voordelen wanneer iemand van het ene naar het andere ziekenhuis binnen de regio verplaatst wordt en draagt bij aan de kwaliteit van zorg voor patiënten.

Björn Muller vertelt hierover: “Het afgelopen jaar zijn ZGT en MST bezig geweest om de inrichting van de standaardcontent van HiX op elkaar af te stemmen, zodat de samenwerking tussen de organisaties en de uitwisseling van gegevens eenvoudig is. ZGT had de migratie naar HiX al eerder achter de rug. De overstap naar HiX is een belangrijke stap in de samenwerking met zorgorganisaties in de regio en draagt bij aan de kwaliteit van zorg voor patiënten doordat alle informatie op één plek te vinden is.”

Flink staaltje nieuwe technologie
Naast de directe impact op de mogelijkheden in de regio, de kwaliteit van de zorg en de interne processen, is er ook qua technologie een hoop veranderd. Zo besloot MST om de nieuwe HiX-backend te laten ontwerpen en beheren door PinkRoccade Cloud Solutions en het op Kubernetes gebaseerde Zorgportaal te laten landen in Azure via het containerplatform van PinkRoccade Cloud Solutions. Ook voor de uitwijkomgeving van HiX werd gekozen voor Azure. Muller: “De kennis van deze nieuwe technologie is nog niet voldoende geborgd binnen het MST. Door de ondersteuning extern bij PinkRoccade Cloud Solutions te beleggen, hebben we zekerheid over de beschikbaarheid en is de zorg voor het technisch beheer gegarandeerd.”

“DE OVERSTAP NAAR HIX IS EEN BELANGRIJKE STAP IN DE SAMENWERKING MET ZORGORGANISATIES IN DE REGIO.”

Björn Muller | Medisch Spectrum Twente

Peter van ter Beek, manager Customer Team Ziekenhuizen bij PinkRoccade Cloud Solutions, kijkt trots terug op al het werk dat is verzet in het afgelopen jaar: “Er is hard gewerkt door vele collega’s van PinkRoccade Cloud Solutions. Dit project raakte bijna alle afdelingen van onze organisatie. Het resultaat is daarmee echt een ‘team effort’ geworden. We zijn druk bezig geweest in dit project met de HiX-backend inrichting, begeleiding en ondersteuning in het project en voerden in de voorbereiding ook een update uit naar HiX 6.3. Parallel hieraan zijn er veel nieuwe innovaties en productontwikkelingen gerealiseerd voor MST.”

Succesvolle livegang en samenwerking
Tijdens de livegang op 3 december kwam alles samen. Van ter Beek: “Het is geweldig om te zien hoe partijen hebben samengewerkt om van de livegang een succes te maken. Het resultaat van alle afzonderlijke werkgroepen kwam samen op één moment van de waarheid. MST is het eerste ziekenhuis dat live gaat met het Zorgportaal op ons containerplatform en de uitwijkomgeving in Azure. Een prachtige mijlpaal!”

De vraag die overblijft is dan natuurlijk hoe de samenwerking is bevallen. Muller licht dit toe: “PinkRoccade Cloud Solutions is zeer betrokken bij de organisatie. We hebben de samenwerking als zeer prettig, constructief en open ervaren. Ze hebben het afgelopen jaar goede ondersteuning geboden bij deze belangrijke stap voor MST en we kijken uit naar een nauwe samenwerking in de toekomst!”

Van ter Beek vult aan: “Wij geloven in een goede samenwerking, waarbij we een heldere afbakening van verantwoordelijkheden hanteren, maar wel integraal onderdeel uitmaken van de organisatie. Dit doen we door zo veel mogelijk op locatie te zijn en op diverse lagen binnen MST zaken af te stemmen. Deze combinatie blijkt in praktijk heel goed te werken. Vanuit de fijne samenwerking die we in het project hebben gehad kijken we ook erg uit naar de samenwerking in de komende jaren”.

Heb je vragen of wil je graag weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op, dan spreken we elkaar snel!

Thijs Dingjan
Accountmanager
06 – 4339 2685

Thijs Dingjan
Accountmanager
06 – 4339 2685