Performance Monitoring Tool voor HiX van PinkRoccade Cloud Solutions

Nieuws | 27 maart 2024

Een goede werking van het elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX van ChipSoft is van levensbelang voor patiënten van zorgorganisaties. Om de werking, stabiliteit en betrouwbaarheid van het EPD te optimaliseren heeft PinkRoccade Cloud Solutions de Performance Monitoring Tool voor HiX gebouwd. Met realtime monitoring en slimme analyses identificeert onze software potentiële knelpunten nog voordat ze storingen veroorzaken. Onze unieke en geavanceerde oplossing is ontworpen om proactief performanceproblemen in ziekenhuisinformatiesystemen op te sporen en te voorkomen. De focus ligt daarbij op het monitoren & ondersteunen van eindgebruikers.

Het belang van een goed werkend EPD
Veel ziekenhuizen gebruiken het elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX van ChipSoft. Hierin kunnen zorgverleners het medisch dossier van hun patiënten bekijken en bijwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verslaglegging binnen een bepaald dossier, maar ook bijvoorbeeld het voorschrijven van medicatie. Vrijwel het gehele zorgproces wordt binnen dit systeem gefaciliteerd. Dit soort applicaties noemen we bij PinkRoccade Cloud Solutions ook wel mission critical applicaties. Het elektronisch patiëntendossier moet altijd goed werken en altijd beschikbaar zijn. Een goede werking van dit soort systemen is van levensbelang voor de patiënten van de zorgorganisaties.

Beter inzicht en inspelen op performanceproblemen
Om de werking van het EPD inzichtelijk te maken, heeft PinkRoccade Cloud Solutions samen met de input van ziekenhuizen, de Performance Monitoring Tool voor HiX ontwikkeld. Deze unieke tool monitort diverse aspecten op het gebied van performance rondom het EPD HiX van ChipSoft. De productieomgeving van HiX is gekoppeld aan slimme software, waarbij deze tool de performancedata visualiseert in diverse dashboards. Diverse monitoringsbronnen worden samengebracht, waardoor het effect van performance op de eindgebruikers van het EPD goed in kaart wordt gebracht. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een groep verpleegkundigen structureel wacht op een bepaald overzicht of dat een aantal medewerkers van de apotheek steeds worstelt met een handeling rondom medicatie. Wij maken deze knelpunten inzichtelijk, geordend op hoeveel impact deze maakt op het zorgproces.

Onze focus ligt op het zo laagdrempelig mogelijk inzichtelijk maken van diverse soorten performancegegevens. Dit zorgt ervoor dat verschillende afdelingen binnen een ziekenhuis makkelijk hun performanceproblemen aan kunnen pakken. Of het nou gaat om performanceproblemen op het gebied van snelheid, stabiliteit of betrouwbaarheid, zij worden met specifieke onderzoekdashboards bij hun werkzaamheden geholpen. Hierdoor kunnen zorgverleners altijd rekenen op een betrouwbare toegang tot patiëntinformatie, waardoor operationele onderbrekingen tot een minimum worden beperkt.

Samenwerking tussen ziekenhuizen
De Performance Monitoring Tool is gebouwd samen met de ‘Gebruikersgroep Techniek’. Deze Gebruikersgroep bestaat op dit moment uit 7 ziekenhuizen (Diakonessenhuis Utrecht, UMC Utrecht, Isala, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, Gelre Ziekenhuizen en Alrijne) en is middels co-creatie tot stand gekomen. PinkRoccade Cloud Solutions is trots op deze samenwerking! Deze ziekenhuizen kunnen door middel van deze tool ook makkelijk data op het gebied van performance met elkaar vergelijken. Dat zorgt ervoor dat zij goed inzicht krijgen in het functioneren van hun EPD in vergelijking met andere ziekenhuizen. Dit geeft hun de mogelijkheid om te zien waarin en op welk vlak zij afwijken. Hierdoor kan er snel geschakeld worden om het EPD zo efficiënt mogelijk in te zetten. Minder vertraging in de systemen is minder frustratie bij het zorgpersoneel én meer tijd en aandacht voor de patiëntenzorg.

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat deze tool voor jouw zorgorganisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen graag meer!

Heb je vragen of wil je graag weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op, dan spreken we elkaar snel!

Rick Boonman
Accountmanager
06 – 4339 2773

Rick Boonman
Accountmanager
06 – 4339 2773