NPQ zet eerste stap naar Pink Private Cloud

Case | 11 juli 2017

Een verbeterde beschikbaarheid en uitgebreidere dienstverlening aanbieden aan klanten, dat is het streven van NPQ Housing & Facilities. Om dit te realiseren zette NPQ halverwege dit jaar de eerste stap naar de Pink Private Cloud van PinkRoccade Cloud Solutions. “Door de samenwerking aan te gaan met Cloud Solutions kunnen wij onze klanten extra dienstverlening aanbieden, zoals redundantie en hogere beschikbaarheid”, geeft NPQ’s managing director Take de Beer aan.

“WE KUNNEN ONZE KLANTEN NU EXTRA DIENSTVERLENING AANBIEDEN, ZOALS REDUNDANTIE EN HOGERE BESCHIKBAARHEID”

Take de beer – NPQ Housing & Facilities

Twee verhuizingen tegelijkertijd
De verhuizing van NPQ afgelopen juli was tweeledig. Zo verhuisden de medewerkers van Bunnik naar het pand van PinkRoccade Cloud Solutions in Den Bosch én verplaatsten de ICT-omgevingen voor hun klanten en hun NPQ zet eerste stap naar Pink Private Cloud interne automatisering naar de datacenters van PinkRoccade. De Beer licht toe: “Om onze klanten een verbeterde beschikbaarheid en uitgebreidere dienstverlening van SaaSdiensten aan te bieden, besloten we om niet alleen ons kantoor te verhuizen van Bunnik naar Den Bosch, maar ook om alle ICT te verplaatsen. In Bunnik hadden wij een serverruimte op de kantoorlocatie. Niets mis mee, maar onze klanten zijn de afgelopen jaren strengere eisen gaan stellen aan de beschikbaarheid en de dienstverlening.”

Voordat het zover was, is er maandenlang uitvoerig getest met als doelstelling dat de klanten van NPQ zo min mogelijk hinder ondervonden van de verhuizing. De Beer: “We zijn hierin heel mooi ondersteund door Cloud Solutions. Projectmatig zijn de werkzaamheden zeer voortvarend opgepakt en weten ze bij PinkRoccade waar ze over praten. Nadat de inventarisatie van de bestaande omgeving en de beschrijving van de gewenste situatie geschetst was, is in het testplan gekeken naar de te realiseren service levels en het beperken van dataverlies. In geval van ernstige calamiteiten kon NPQ uitwijken naar een andere locatie.”

Gezamenlijke kennis
De samenwerking tussen NPQ en PinkRoccade is succesvol verlopen. Voor het project was specifieke kennis nodig op verschillende gebieden. PinkRoccade had de specifieke netwerkkennis voor de Pink Private Cloud, de infrastructuur naar Den Bosch en de kennis voor de plaatsing in de datacenters in huis. NPQ leverde de applicatiekennis van de systemen voor NPQ. Door de relatief korte projectperiode was het soms een uitdaging voor de projectmedewerkers om mijlpalen te behalen. “In het weekend van de verhuizing stond een geïntegreerd team van NPQ- en PinkRoccade-medewerkers klaar, alsof we tot één organisatie behoorden. Dit is heel goed verlopen”, aldus De Beer. “Alle mijlpalen zijn behaald en het project is 24 uur na de start van de verhuizing zonder grote restpunten opgeleverd”.

Migratie naar de Pink Private Cloud
Na deze twee verhuizingen zijn we er nog niet. De Beer vervolgt: “De eerste fase van het project is afgerond door te gaan housen in het datacenter van Cloud Solutions. Deze wordt gevolgd door ons uiteindelijke doel: migratie naar de Pink Private Cloud. In de tweede fase gaan wij gebruikmaken van de Pink Private Cloud-omgevingen in dezelfde datacenters”.

Over NPQ
NPQ Housing & Facilities ontwikkelt en levert sinds 1988 het facility management informatie systeem Prequest. De klanten van NPQ bestaan uit grote en middelgrote organisaties uit het bedrijfsleven, de zorg, overheids- en onderwijsinstellingen en de non-profit sector.

Heb je vragen of wil je graag weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op, dan spreken we elkaar snel!

Maarten van Hoeve
Accountmanager
06 – 4339 2649

Maarten van Hoeve
Accountmanager
06 – 4339 2649