Zorgportaal HiX als hybride cloudoplossing

Kennisartikel | 9 november 2023

De eisen die aan een EPD en gegevensuitwisseling worden gesteld, worden steeds strenger. Met nieuwe technologie en aansluitend op hedendaagse (privacy)eisen heeft ChipSoft een versie van het Zorgportaal ontwikkeld op basis van containertechnologie. Containertechnologie vraagt om specialistische kennis en een bijpassende beheercultuur. De vraag is of je als zorgorganisatie investeert in deze nieuwe infrastructuurtechnologieën en de impact die dat heeft op de IT-afdeling of dat je ervoor kiest om (delen hiervan) uit te besteden. Steeds vaker zien we een combinatie: een hybride cloudoplossing waarbij de HiX backend on premise draait en het Zorgportaal wordt ondergebracht bij een externe partij, zoals PinkRoccade Cloud Solutions.

De juiste locatie voor je applicatie bepalen

We hebben vijf voordelen om het Zorgportaal bij PinkRoccade Cloud Solutions onder te brengen op een rij gezet:

1. Toegang tot specialistische kennis
De versie van het Zorgportaal op basis van SharePoint wordt uitgefaseerd en vervangen door een versie op basis van containertechnologie (Kubernetes). Om dit Zorgportaal goed en efficiënt te beheren, is een containerplatform uitermate geschikt. Dat vraagt echter, naast een investering in nieuwe infrastructuur, om specialistische kennis van de architectuur, security en beheer. Dit komt doordat de infrastructuur en de applicatie nauw met elkaar verbonden zijn.   Daarnaast is een andere beheercultuur noodzakelijk, waarbij een werkwijze hoort die onder andere meer gericht is op redeneren vanuit automation perspectief. Door het beheer van het Zorgportaal uit te besteden kan jouw zorgorganisatie de beschikbare personele middelen efficiënter inzetten op overige ICT-zaken en beschik je eenvoudig over specialistische kennis en ervaring rondom het Zorgportaal vanuit PinkRoccade Cloud Solutions.

2. Focus op eigen (regie)organisatie
Door de verantwoordelijkheid voor het hosten en beheren van het Zorgportaal bij PinkRoccade Cloud Solutions te beleggen, kan jouw zorgorganisatie zich richten op de IT-kerntaken die in eigen beheer blijven en gericht zijn op de zorg voor patiënten. Het outsourcen van externe applicaties vraagt op den duur om een andere aanpak, waarbij de beheerrol van de ICT-afdeling verandert in een regierol.

3. Veilige opslag en uitwisseling van gegevens tussen zorgorganisaties
Een belangrijke uitdaging binnen de zorg is het veilig opslaan en uitwisselen van patiëntgegevens. Vanwege de geslotenheid van veel zorgsystemen en de bestaande regels rondom gegevensuitwisseling en opslag van privacygevoelige gegevens gaat dat soms op een wijze die niet meer aansluit op de snel toenemende eisen en behoeften. De hybride cloudoplossing van PinkRoccade Cloud Solutions biedt de mogelijkheid om het in hoog tempo digitaliseren van gegevensuitwisseling op een verantwoorde manier te realiseren. Bijvoorbeeld door de inzet van een volledig via encryptie beveiligde cloud- of netwerkomgeving, die alleen toegankelijk is voor specifieke zorgorganisaties. Doordat onze datacenters beschikken over snelle en veilige dataverbindingen, krijgen zorgorganisaties direct op een veilige manier toegang tot belangrijke patiëntgegevens die in de cloud of on premise zijn opgeslagen. Daarnaast bieden we ook uitgebreide mogelijkheden voor offsite back-ups, uitwijkomgevingen en het (remote) beheer van HiX.

4. Volledige ontzorging
De complexiteit van het ICT-landschap neemt toe en het beheer van een containerplatform brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Door alle verantwoordelijkheden rond het technisch functioneren van het Zorgportaal aan een externe partij zoals PinkRoccade Cloud Solutions uit te besteden, word jouw zorgorganisatie volledig ontzorgd in een complex deel van je infrastructuur en het applicatiebeheer. Wij zijn dan verantwoordelijk voor de inrichting, de beschikbaarheid en de performance. Bovendien hoef je je op deze manier niet druk te maken over de juiste certificeringen en securitymaatregelen zodat alles optimaal beveiligd en up-to-date blijft. En krijg je ondersteuning bij de jaarlijkse DigiD-audit.

5. Leunen op de ervaring van een expert
Om een hybride cloudoplossing optimaal te laten functioneren is het van belang dat er een goede verbinding is tussen de frontend, backend en het Zorgportaal. Onze technisch specialisten geven hierover graag advies. Al jarenlang host en beheert PinkRoccade Cloud Solutions EPD’s en ECD’s en de bijbehorende portalen. We blijven ons hierin continu uitdagen en ontwikkelen. Daarom bieden wij het nieuwe Zorgportaal aan via ons nieuwe containerplatform, gebaseerd op Kubernetes Services.

Wil je meer informatie over outsourcen van het Zorgportaal? Neem dan contact op met Rick Boonman, via onderstaande informatie.

Heb je vragen of wil je graag weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op, dan spreken we elkaar snel!

Rick Boonman
Accountmanager
06 – 4339 2773

Rick Boonman
Accountmanager
06 – 4339 2773