In nieuwe Gebruikersgroep PinkRoccade Cloud Solutions staat wens van ziekenhuizen centraal

Nieuws | 24 februari 2022

Samenwerken wordt steeds belangrijker in de zorg. Dat geldt voor de keten, tussen ziekenhuizen onderling, maar ook voor de relatie tussen ziekenhuizen en hun belangrijkste IT-partners. Om nog beter in te kunnen spelen op actuele IT-vraagstukken in de zorg, heeft PinkRoccade Cloud Solutions een Gebruikersgroep geïntroduceerd. Diverse ziekenhuizen die het technisch applicatiebeheer van hun EPD HiX aan PinkRoccade Cloud Solutions hebben toevertrouwd, kunnen via dit initiatief impact hebben op de dienstverlening die wij bieden en hoe wij dat doen.

Kennis delen en innoveren vanuit de wens van ziekenhuizen
Wij vroegen Mark van der Ham, product owner Applications bij PinkRoccade Cloud Solutions, om de reden voor de introductie van de Gebruikersgroep toe te lichten. Mark is initiatiefnemer van deze Gebruikersgroep. Mark vertelt: “Wij vinden het ontzettend belangrijk dat klanten kunnen meedenken over oplossingen die ontwikkeld moeten worden op het gebied van IT in de zorg. Daarvoor is het belangrijk dat medewerkers van verschillende ziekenhuizen en PinkRoccade Cloud Solutions samen worden gebracht, met een Gebruikersgroep als resultaat. In deze groep wordt kennis gedeeld en behoeften getoetst. Hierbij vormen actuele vraagstukken de invalshoek, bijvoorbeeld performance of security, en niet de technologie.”|

Directe impact op onze innovatie-roadmap
De Gebruikersgroep komt in een vaste frequentie bij elkaar. Isala en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis nemen al deel en binnenkort sluit er nog een ziekenhuis aan, met als gemeenschappelijke deler dat ze allen het technisch applicatiebeheer voor HiX door PinkRoccade Cloud Solutions laten verzorgen. Naast mensen die zich bezighouden met de productvisie van de ziekenhuizen, zoals product owners, nemen ook functioneel en applicatiebeheerders deel. Mark: “We zien dat veel ziekenhuizen tegen vergelijkbare uitdagingen aanlopen, waar nu in de markt geen concrete of passende oplossing voor bestaat. En daar kunnen we nu met de Gebruikersgroep samen invulling aan geven.”

Over de aanpak van de Gebruikersgroep vertelt Mark het volgende: “We nemen onze klanten echt mee in het bepalen van onze innovatie-roadmap. Dat betekent dat we starten vanuit het inventariseren van wensen en het bespreken van ingebrachte ideeën. Vervolgens stellen we samen vast welke innovaties prioriteit hebben en beslissen we hoe onze roadmap eruit komt te zien.”

Betrokken bij een transparant ontwikkelproces
De deelnemende ziekenhuizen kunnen continu in de gaten gehouden wat er allemaal gebeurt met hun ingebrachte ideeën en worden actief betrokken bij het ontwikkelproces. Mark licht dit toe: “Klanten zitten met ons aan de tekentafel en krijgen een kijkje in de keuken van PinkRoccade Cloud Solutions.” Een unieke aanpak, want vaak houdt een Gebruikersgroep zich minder bezig met het daadwerkelijke ontwikkelproces.

Mark vervolgt: “Terwijl we bezig zijn met het ontwikkelen van de nieuwe producten en diensten, koppelen we het resultaat elke keer terug aan de Gebruikersgroep. Zo verzamelen we continu feedback die we direct kunnen verwerken om tot een optimaal resultaat te komen.”

Als je Mark vraagt naar de toekomst van de Gebruikersgroep, zegt hij daar het volgende over: “We hopen natuurlijk dat er steeds meer ziekenhuizen deelnemen. Hoe meer ziekenhuizen deelnemen, hoe meer ideeën we samen kunnen uitwisselen, best practices kunnen delen en samen mooie stappen kunnen maken op het gebied van IT in de zorg”.

Heb je vragen of wil je graag weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op, dan spreken we elkaar snel!

Lonneke Heijmans
Accountmanager
06 – 2127 0160

Lonneke Heijmans
Accountmanager
06 – 2127 0160