Het Operations Health Control Center van PinkRoccade Cloud Solutions

Nieuws | 16 januari 2023

PinkRoccade Cloud Solutions is continu bezig met het verbeteren van haar dienstverlening aan klanten. Om die reden startten wij halverwege 2022 met het Operations Health Control Center (OHCC). Het OHCC is ons centrale punt voor het aanmelden van wijzigingen, service requests en incidenten en voor het bewaken en monitoren van onze dienstverlening. Met het OHCC zijn we in staat snel en proactief te communiceren naar klanten tijdens meldingen en bieden we adequate rapportages. Hierdoor wordt de kwaliteit van onze dienstverlening verder geoptimaliseerd. 

Direct contact met PinkRoccade Cloud Solutions
Persoonlijk contact vinden wij van onschatbare waarde in de relatie tussen onze klanten en ons als IT-partner. Doorgaans vindt de communicatie plaats via onze Self-Service Portal. Om persoonlijk contact met onze klanten te vergroten is het OHCC opgericht om zo een toegankelijke en snelle ingang tot PinkRoccade Cloud Solutions te bieden. Door onze directe telefonie-ingang krijgen onze klanten direct één van onze collega’s aan de telefoon. Deze collega weet exact wat hij moet uitvragen om het probleem zelf snel op te lossen of om de klant aan de juiste collega te koppelen.  

Verbetering van kwaliteit bij de afhandeling van incidenten, service requests en wijzigingen
Het OHCC staat vooral voor kwaliteitsverbetering van de afhandeling van incidenten, service requests en wijzigingen. Naast technisch specialisten bestaat het OHCC uit procesmanagers en procescoördinatoren. Zij monitoren continu hoe de operationele processen binnen PinkRoccade Cloud Solutions functioneren. Door hen worden KPI’s, zoals het behalen van reactietijden en streefdata, gemonitord en actief bewaakt. Het resultaat hiervan is dat onze klanten sneller reactie van ons kunnen verwachten en ook incidenten en changes eerder opgelost zien worden. 

Integrale monitoring vanuit het Operations Center
Het OHCC dient ook als Operations Center. Het OHCC voert de integrale monitoring van de dienstverlening uit en kijkt kritisch naar afwijkingen binnen deze dienstverlening. Omdat we dit integraal over alle dienstverlening doen, beperken we de impact van de afwijkingen tot een minimum. Ook heeft het OHCC directe lijnen met het externe Security Operations Center en volgen de medewerkers in het OHCC de monitoring- en beveiligingsdashboards nauwlettend. Op deze dashboards staat onder andere welke relevante externe en interne beveiligingsdreigingen er op PinkRoccade Cloud Solutions kunnen afkomen, zodat wij tijdig kunnen ingrijpen en kunnen voorkomen dat onze klanten hier last van ondervinden.  

We zijn continu bezig om onze kwaliteit en diensten te verbeteren. Elk proces binnen PinkRoccade Cloud Solutions heeft een proceseigenaar. Ben je benieuwd hoe onze proceseigenaren te werk gaan? Lees hier het eerste artikel “Proceseigenaren geven een kijkje in hun werkzaamheden”. 

Het telefoonnummer van het OHCC is 0800-9119 – optie 7. Wanneer er geen mogelijkheid is om via de Self-Service Portal een incident of verzoek te loggen, kun je ook een voicemailbericht inspreken dat rechtstreeks bij het OHCC uitkomt. Je wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Heb je vragen of wil je graag weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op, dan spreken we elkaar snel!

Maarten van Hoeve
Accountmanager
06 – 4339 2649

Maarten van Hoeve
Accountmanager
06 – 4339 2649