Beheer van een containerplatform: wat komt er op je af als ziekenhuis?

Auteur: Joris Scheppers

Blog | 28 januari 2021

De ontwikkelingen op IT-gebied staan niet stil. Een ontwikkeling waar je steeds meer over hoort zijn containers. Containers zijn innovatieve technologieën die volop in ontwikkeling zijn en veel mogelijkheden bieden op het gebied van flexibiliteit en schaalbaarheid. We zien ook in de ziekenhuizenmarkt dat er vraagstukken ontstaan rondom containers en het beheer hiervan. Het beheer van een onderliggend containerplatform vraagt bijvoorbeeld om een compleet andere benadering dan het beheer van een traditionele infrastructuur. Wat betekent dat voor jouw ziekenhuis?

De voordelen van containertechnologie
Een container is als het ware een digitale opslagbak, waarin verschillende onderdelen van een applicatie gebundeld zijn. Een applicatie of nieuwe applicatieversie wordt ‘kant en klaar’ aangeleverd in een container. Het grote voordeel is dat de installatie van een applicatie eenvoudiger wordt en updates sneller en met minder impact geïnstalleerd kunnen worden. Waar je bij de installatie van een legacy applicatie vaak veel verschillende handelingen moet verrichten om de software te laten draaien, hoef je bij containerapplicaties alleen enkele configuratiebestanden mee te geven aan de container. Dit zorgt er ook voor dat jouw ziekenhuis compute resources beter kan inzetten, omdat je de performancebehoefte beter kunt afstemmen op de performancevraag.

Public of private cloud?
Applicaties maken deel uit van een platform en een breder IT-landschap in het ziekenhuis. Je kunt een containerplatform zowel in een public als in een private cloud onderbrengen. Welke cloud het meest geschikt is, is afhankelijk van een groot aantal factoren. Denk aan wensen rondom flexibel op- en afschalen van resources of eventuele koppelingen met legacy applicaties.

Containerplatform vraagt om specialistische kennis
Om een applicatie goed te laten draaien op een platform zijn er andere technieken nodig. Dit vraagt om nieuwe specialistische kennis en ervaring op het gebied van architectuur, security en beheer. Voor het beheer van een containerplatform moet je kennis hebben van containertechnologieën, zoals bijvoorbeeld Kubernetes. Kubernetes is een open source containerplatform dat oorspronkelijk is ontwikkeld door Google om applicaties efficiënt aan te kunnen bieden. Op deze manier wordt het voor jouw ziekenhuis gemakkelijker om containers te beheren en worden ze schaalbaar en flexibel.

Er zijn twee zaken waar je aan moet voldoen om een applicatie efficiënt in te zetten via een containerplatform: software defined infrastructure en infrastructure as code. Een software defined infrastructure is nodig om de infrastructuur te kunnen installeren op basis van infrastructure as code. Door deze manier van uitrollen waarborg je de consistentie van je applicatieconfiguratie en kun je dezelfde applicatie in het vervolg met minder doorlooptijd lanceren.

Containerplatform vraagt om een nieuwe beheercultuur
Niet alleen specifieke kennis is noodzakelijk om een containerplatform efficiënt te kunnen beheren, maar ook de beheercultuur van het ziekenhuis moet hierop aansluiten. Traditionele IT-beheerders hebben een andere aanpak, waardoor er een behoorlijke omscholing nodig is om mensen goed op te leiden. De grootste veranderingen bij een containerplatform zijn de manier waarop je de applicatie distribueert en hoe je het platform monitort. Ook moet je security op een ander niveau waarborgen dan in een traditionele infrastructuur.

De juiste keuzes in elke fase
Het is dus belangrijk om jezelf een aantal vragen te stellen. Van welke technieken maken we gebruik of gaan we gebruik maken? Wat kunnen en gaan we zelf doen als ziekenhuis? En wanneer schakelen we een specialist in om ons te adviseren in de verschillende keuzes die we moeten maken in de verschillende fases? Wij denken graag met jouw ziekenhuis mee.

Heb je vragen of wil je graag weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op, dan spreken we elkaar snel!

Joris Scheppers
Product Owner Cloud Center of Excellence

Joris Scheppers
Product Owner Cloud Center of Excellence